Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til landbruksministeren


Besvart: 02.11.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Gjerdrum Idrettslag har anlagt en lysløype og et alpinanlegg på statens grunn i Gjerdrum. For dette betales henholdsvis kr 800 og kr 1.400 i festeavgift. Gjerdrum Idrettslag har tidligere avtale med private grunn- eiere som tillot GIL å anlegge lysløype uten godtgjøring.

Er det rimelig at staten som grunneier skal ta betalt for en slik bruk når private grunneiere ikke gjør det?"


Les hele debatten