Spørretimespørsmål fra Per Almar Aas (KrF) til samferdselsministeren


Besvart: 02.11.1988 av samferdselsminister William Engseth

Per Almar Aas (KrF)

Spørsmål

Per Almar Aas (KrF): "Ifølge en henvendelse til Samferdselsdepartementet den 6. oktober 1988 fra kommuneutvalget i Ofoten er der liten framdrift i arbeidet med en fly- plassplan for Evenes Lufthavn.

Vil statsråden utvirke at det settes mer fart i dette arbeidet og eventuelt antyde når arbeidet antas å være sluttført?"