Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 13.02.1997
Besvart: 19.02.1997 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Telemark Sentralsykehus har tilsatt en plastisk-kirurg fra Bosnia, med gode norskkunnskaper, og tidligere plastisk-kirurgisk overlegetjeneste ved Universitetssykehuset i Tromsø. Legen er nå av Helsetilsynet pålagt å gjennomgå norsk turnustjeneste, og kan derfor ikke på lang tid fungere som plastisk-kirurg, til tross for at ventelistene er formidable.

Kan helseministeren medvirke til at denne plastisk-kirurgen får spesialistgodkjennelse uten å gjennomgå distrikts-turnustjeneste?


Les hele debatten