Spørretimespørsmål fra Kari Garmann (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 10.11.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Kari Garmann (H)

Spørsmål

Kari Garmann (H): "Oslo kommune har i 2 år forgjeves henvendt seg til Kulturdepartementet for å drøfte driftsavtalen for Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Oslo Nye Teater. På denne bakgrunn har Oslo bystyre sett seg nødt til å varsle oppsigelse av avtalen overfor staten.

Vil statsråden sørge for at det snarest kommer i gang reelle forhand- linger mellom staten og Oslo kommune om denne saken?"


Les hele debatten