Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 13.02.1997
Besvart: 19.02.1997 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En 41-årig drosjesjåfør, sterkt nærsynt, gikk 14 måneder sykemeldt uten å få operativ hjelp fra det offentlige helsevesen. Tilbud til pasienten var omskolering, eventuelt uføretrygd. Pasienten ville fortsette i jobben som drosjesjåfør, og tok kontakt med synssenteret i Oslo, hvor han ble operert med laser med meget godt resultat.

Mener ikke helseministeren at denne pasienten bør få dekket operasjonskostnadene fra det offentlige?


Les hele debatten