Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 10.11.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Det pågår no forhandlingar om ein global konvensjon om grenseover- skridande transport av farleg avfall.

Går Noreg inn for at all transport av slikt avfall frå industriland til u-land bør bli forbudt?"


Les hele debatten