Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 10.11.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "I rammeplanutvalet for forsknings-prosjektet "Kystøkologi i Nord- Norge" er ikkje dei tunge nord-norske forskningsmiljøa ved Fiskerihøgskulen, Fiskeriteknisk Forskningsinstitutt og Forskningsstiftelsen i Tromsø representerte.

Vil miljøvernministeren syte for at desse miljøa blir representerte i rammeplanutvalet?"


Les hele debatten