Muntlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

Om hvorfor ikke Nav får rekruttere elever ute på videregående skoler til sommerjobb i landbruket, med henvisning til Arbeiderpartiets forslag

Datert: 21.04.2021
Besvart: 21.04.2021 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Nils Kristen Sandtrøen (A)

Spørsmål

Nils Kristen Sandtrøen (A): Sommerjobb og den første jobberfaringen er ofte avgjørende for å få arbeidserfaring og komme inn i arbeidslivet, og få trygghet for inntekt for veldig mange år framover. Ja, for noen avgjør det faktisk om de blir en del av arbeidslivet på permanent basis.

Kun halvparten av landets 17-åringer får sommerjobber nå. SSB viser gjennom sine granskninger at de sosiale og økonomiske forskjellene øker på dette området. Ungdommer som kommer fra hjem med god økonomi har tilgang til flere jobber gjennom foreldrenes nettverk i næringslivet. Så òg på dette punktet blir ungdommen vår fra hjem med vanlig økonomi eller lavere inntekter nedprioritert, og det oppstår et nytt klasseskille.

Nå er det over ett år siden landet stengte ned for første gang. Arbeiderpartiet har vært krystallklare hele veien. Når deler av næringslivet vårt trenger flere tusen hender i arbeid, raskt, må vi bare sørge for at vi kobler næringslivets behov med alle de ungdommene som fortjener en rettmessig inngangsbillett og sitt første møte med det norske arbeidslivet. Allikevel er det bønder som melder om at det mangler flere titalls arbeidsfolk til denne sesongen.

23. februar, på NRK Dagsnytt 18, sa arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen om Arbeiderpartiets forslag om å la Nav rekruttere på de videregående skolene: «Nav må være på banen. Jeg synes det er et godt forslag fra Arbeiderpartiet.»

I morgen stemmer Kristelig Folkeparti og Høyre ned akkurat det forslaget, og krisen er her fortsatt. Hvorfor kan ikke Nav få rekruttere elever ute på videregående skoler?


Les hele debatten