Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til forsvarsministeren


Besvart: 10.11.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Det skal være Regjeringens uttalte politikk med større åpenhet i forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål.

Er det i samsvar med en slik linje når sjefen for Forsvarets over- kommando/Sikkerhetsstaben ikke vil gi intervju til presseorganer som vil gi en generell presentasjon av S-stabens virksomhet?"


Les hele debatten