Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Datert: 13.02.1997
Besvart: 19.02.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Det er slått fast at EØS-lovgivningen gir norske pasienter rett til å få innfridd sin ventelistegaranti i andre EØS-land på Rikstrygdeverkets regning. Tidligere helseminister Werner Christie var enig i denne fortolkningen, jf. intervju med Dagbladet 1. juli 1994.

Hvordan kan statsråden forsvare at denne rettigheten ikke er fulgt opp av departementet, men fortsatt er under utredning 4 år etter at Stortinget vedtok EØS-avtalen?


Les hele debatten