Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til finansministeren


Besvart: 10.11.1988 av finansminister Gunnar Berge

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "Forstanderskapene i Sparebanken Norfjord, Sogndal Sparebank og Spare- banken Vest har alle enstemmig gått inn for en fusjon. Fusjonen skulle ha funnet sted 1. oktober 1988, men er forsinket fordi Finansdepartementet enda ikke har gitt klarsignal.

Hva er årsaken til at Finansdepartementet enda ikke har gitt positivt svar, og vil et slikt svar bli gitt i nær fremtid?"


Les hele debatten