Spørretimespørsmål fra Jan Petersen (H) til landbruksministeren


Besvart: 10.11.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Jan Petersen (H)

Spørsmål

Jan Petersen (H): "Departementet har under forberedelse nye regler for import av dekora- sjonsplanter og blomstrende planter.

Vil de nye reglene bli utformet slik at man ikke begrenser ytterligere det antall gartnerier som har anledning til å importere planter?"


Les hele debatten