Muntlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om følgene av pandemien for barn og unge, og om når det blir avklart om ansatte i skoler og barnehager blir prioritert i vaksinekøen

Datert: 28.04.2021
Besvart: 28.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Mitt spørsmål går også til statsråd Melby.

Vi begynner nå å se de menneskelig konsekvensene av pandemien. Ikke overraskende er de mest alvorlige konsekvensene hos de yngste, de som regjeringa har påført de strengeste og hardeste tiltakene. Flere tusen barn og unge som ble henvist til behandling for psykiske problemer i 2020, fikk ikke innpass. Nesten halvparten av studentene har hatt alvorlige psykiske plager. Fellesnevneren for disse er isolasjon, uforutsigbarhet og strenge tiltak. De yngste i samfunnet vårt har tatt den største børa. Det har vært tøft for alle barn og unge og deres familier, men noen har hatt det tøffere enn andre: barn og unge som har det vanskelig hjemme og trenger å møte trygge voksne i skole og barnehage, og barn og unge som trenger mer oppfølging og faglig støtte.

Det haster nå å gjenåpne samfunnet for de yngste og ikke minst unngå ny nedstengning av skoler og barnehager. Forutsetningen for å få dette til er at vi ivaretar tryggheten og helsa til de ansatte i skoler og barnehager, de som har levd med stor smitterisiko og enorm arbeidsbelastning det siste året, og som ikke kan beskytte seg med avstand eller verneutstyr, som andre som må være fysisk på jobb, kan. Det er dette bakteppet som gjør at Verdens helseorganisasjon for en tid siden har sagt at personell som jobber med barn og unge, bør prioriteres i fase to av vaksinestrategiene. Norge har nå fått det samme faglige rådet fra FHI om å la ansatte i skole og barnehage rykke framover i vaksinekøen. Vi i Arbeiderpartiet ba allerede i januar om en avklaring av plassen deres i vaksinekøen. Da ble det avvist, men nå haster det å få en avklaring. Skal dette i det hele tatt ha noen effekt, må vaksineringen på plass før sommerferien.

Kan kunnskapsministeren nå gi et tydeligere svar på når det blir avklart om ansatte i skoler og barnehager blir prioritert i vaksinekøen?


Les hele debatten