Spørretimespørsmål fra Kåre Kristiansen (KrF) til utenriksministeren


Spørsmålet er trukket tilbake

Kåre Kristiansen (KrF)

Spørsmål

Kåre Kristiansen (KrF): "Flyktningeproblemet i Midt-Østen skyldes primært at araberlandene motsetter seg FNs vedtak av 1947 om deling av Palestina.

Hva vil Den norske regjering gjøre for å påvirke araberlandene og PLO til å respektere FNs vedtak?" (Trukket 18. november 1988)


Les hele debatten