Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 16.11.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Norsk filmproduksjon er plaga med støtteordningar og regelverk som er unødig kostnadsdrivande, samstundes som privat risikovillig kapital ikkje blir stimulert til å ta sin del av finansieringa.

Vil statsråden ta initiativ for omleggingar som kan føre til større rasjonalitet, fleire konkurrerande produksjonsmiljø og breiare finansie- ringsansvar på dette området?"


Les hele debatten