Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 16.11.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "I 1988 har mange produksjons- og sendeselskap for fjernsyn gått konkurs eller blitt avvikla, då det utan reklame ikkje er driftsgrunnlag for lokale fjernsynsaktivitetar utanfor NRK.

Kvifor har statsråden ikkje villa at norsk lokal-TV skal få utviklings- vilkår, og frå kva tidspunkt vil han at dette kulturmediet skal få ei effek- tiv finansieringsform?"


Les hele debatten