Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

Om kven som kan bestille cruiseanløp til Flåm i 2026 i tråd med stortingsvedtak nr. 691 (2020-2021), og kva tydinga er av "[...] staten sikrer etablering av landstrøm i Flåm som planlagt innen 2022" i dette vedtaket

Datert: 06.05.2021
Besvart: 19.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Etter vedtak om nullutslepp frå turistskip- og ferjer har investeringar m.a. i miljøteknologi, hamn og destinasjonen Flåm ikkje kunna realiserast, som følgje av uvisse knytt til framtidig trafikkgrunnlag og av at finansieringsløysingar ikkje er etablerte.

Sidan bestillinga for 2026 byrjar i november i år, kven kan bestille cruiseanløp til Flåm i 2026 i tråd med stortingsvedtak nr. 691 i sesjonen 2020-2021, og kva er tydinga av stortingsvedtaket "[...] staten sikrer etablering av landstrøm i Flåm som planlagt innen 2022"?


Les hele debatten