Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 16.11.1988 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "Stortinget har bedt Regjeringen om å utrede spørsmålene som knytter seg til utleie av arbeidskraft med særlig vekt på vikartjenester og arbeid av kort varighet, herunder adgangen til privat virksomhet.

Hvordan er utredningsarbeidet lagt opp og når vil utredningen fore- ligge?"


Les hele debatten