Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Spørretimespørsmål fra Reidun Andreassen (A) til justisministeren


Besvart: 16.11.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Reidun Andreassen (A)

Spørsmål

Reidun Andreassen (A): "Gjennom flere oppslag i media den siste tiden er det kommet fram at kapasiteten i fengslene er så sprengt at det til tider kan være vanskelig å få plassert mistenkte personer i varetekt.

Hva vil justisministeren gjøre for å rette på dette?"


Les hele debatten