Spørretimespørsmål fra Inger Pedersen (A) til justisministeren


Besvart: 16.11.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Inger Pedersen (A)

Spørsmål

Inger Pedersen (A): "Statistikk viser at et visst antall straffesaker med kjent gjernings- mann blir henlagt fordi politiet ikke har kapasitet til å etterforske på en tilfredsstillende måte.

Hva vil justisministeren gjøre for å bedre denne situasjonen som virker fullstendig ubegripelig for lovlydige mennesker?"


Les hele debatten