Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til justisministeren


Besvart: 16.11.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Opptaket av aspiranter på politiskolen er neste år foreslått øket til 350.

Hva vil Justisdepartementet gjøre for at det økte antallet tjenestemenn blir disponert på en måte som ivaretar de områder hvor behovet er størst?"


Les hele debatten