Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 16.11.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Einfrid Halvorsen

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Ifølge oppslag i pressen er det i statsråd 4. november 1988 oppnevnt et utvalg for å vurdere lønnssystemer i staten. To av seks medlemmer er kvinner.

Kan statsråden forsvare sammensetningen av utvalget sett på bakgrunn av lovvedtaket om at begge kjønn skal være representert med minst 40% i offentlige utvalg?"


Les hele debatten