Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 16.11.1988 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Arbeidsdirektoratet har avgrensa opplaget av heftet "Mer utdanning". Dette har skjedd samtidig med ei kraftig nedbygging av dei tenester dei lokale arbeidskontora tidlegare tilbydde dei videregåande skolane og at Arbeidsdirektoratet forlengst har stansa utgjevelse av informasjonsmateriale til elevar i grunnskolen.

Vil departementet syte for at denne type informasjon igjen blir prioritert?"


Les hele debatten