Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 16.11.1988 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Ca. 2 400 personar blir kvart år ramma av afasi. Afasi rammar både born og eldre. Språkopplæring og bruk av EDB kan vere nyttige hjelpemidlar overfor denne gruppa.

Kva kan statsråden gjere for at born i større grad får nyttiggjere seg desse hjelpetiltaka?"


Les hele debatten