Spørretimespørsmål fra Magnus Stangeland (Sp) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 16.11.1988 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Eg er kjend med at det er teke initiativ frå NUTEC om å samordne dykkarutdanninga i Norge med verksemda til NUTEC.

Vil statsråden ta initiativ til at ei samordning kan skje slik at dykkaropplæringa snarast mogeleg kan koma opp på eit tilfredsstillande nivå?"


Les hele debatten