Spørretimespørsmål fra Johan Buttedahl (Sp) til statsministeren


Besvart: 23.11.1988 av statsminister Gro Harlem Brundtland

Johan Buttedahl (Sp)

Spørsmål

Johan Buttedahl (Sp): "Miljøvernministeren sa i sin redegjørelse 17. mars 1988 at "miljøvern kan bli et av de vanskeligste områdene når det gjelder harmonisering til EFs indre marked". Utenrikskomiteen fastslo det samme i sin innstilling om EF-meldingen.

Betyr statsministerens uttalelser til Dagbladet 22. oktober 1988 om at "miljøhensyn taler for EF-medlemskap" at hun er uenig med sin miljøvern- minister og en enstemmig utenrikskomite?"


Les hele debatten