Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 14.02.1997
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 19.02.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): Rv 11, strekningen Teigland-Håland, siste pasell for ny veg langs Åkrafjorden, representerer den mest rasfarlige delen av vegen. Ifølge bompengeavtalen skulle veganlegget vært ferdig i løpet av 1995. På grunn av forsinkelser og nye fremdriftsplaner, har avsatte vegmidler til prosjektet vært overført til andre veganlegg. Ifølge pressen kan det oppstå nye forsinkelser på dette veganlegget, i strid med forutsetningene i '97-budsjettet.

Medfører dette riktighet?


Les hele debatten