Spørretimespørsmål fra Einar Førde (A) til miljøvernministeren


Besvart: 23.11.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Einar Førde (A)

Spørsmål

Einar Førde (A): "For ti år siden spurde eg miljøvernminister Gro Harlem Brundtland om kva departementet kan gjere for å sikre dei viktige naturvern- og frilufts- interessene som er knytte til Oslomarka.

Eg gjentar spørsmålet?"


Les hele debatten