Spørretimespørsmål fra Gudmund Restad (Sp) til miljøvernministeren


Besvart: 23.11.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Gudmund Restad (Sp)

Spørsmål

Gudmund Restad (Sp): "Turistnæringen er utpekt som satsingsområde for å dempe fraflyttingen fra distriktene. Sør-Varanger kommune har lansert sitt reiselivsprosjekt "Grenseland", men møter hindringer bl.a. i Kronprinsregentens resolusjon av 20. august 1976 som fastslår at utlendinger ikke kan utøve sportsfiske i grenseelva i Pasvikdalen.

Vil statsråden ta initiativ til at denne bestemmelsen kan bli omgjort slik at også utlendinger får drive sportsfiske i Pasvikelva?"


Les hele debatten