Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 23.11.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "EF-tilpasning fører til at krav om merking av løsemidler og kreft- framkallende stoffer blir mindre strenge. LO har reagert på dette i forbindelse med Nordisk Råds miljøplan.

Hva vil miljøvernministeren gjøre med dette?"


Les hele debatten