Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 23.11.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Ytterlegare nedskjæring i kollektivtilboda i Oslo vil føre til enda større privatbilisme og forureinande utslepp. Samstundes underskriv Noreg internasjonale avtaler som betyr at privatbilismen må reduserast.

Vil miljøvernministeren snarest skaffe seg heimel for å gripe inn overfor Oslo kommune slik at ikkje kollektivtilboda blir raserte?"


Les hele debatten