Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til olje- og energiministeren


Besvart: 23.11.1988 av olje- og energiminister Arne Øien

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Eksporten av norsk teknologi og ekspertise knyttet til vassdragsut- bygging øker.

Hva kan myndighetene gjøre for å sikre at miljøhensyn og vernehensyn tillegges like stor vekt ved beslutninger om utbygging, og ved utformingen av eventuelle utbyggingsprosjekt i de land vi eksporterer til, som i vass- dragsforvaltningen i Norge?"


Les hele debatten