Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til fiskeriministeren


Besvart: 23.11.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Strenge reguleringar i fisket krev eit effektivt og godt kontroll- apparat. Frå fiskarhald vert det klaga over for dårleg kontroll både på fiskefeltet og ved levering. Brot på regelverket vert heller ikkje fulgt opp.

Kva vil departementet gjera for å betra kontrollsystemet i fiskeria?"


Les hele debatten