Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til fiskeriministeren


Besvart: 23.11.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Havfiskarane har ikkje rett til arbeidsløysetrygd verken når båten er på verksted eller når årskvotane er oppfiska. Neste år vil fiskekvotane vert sterkt reduserte, noko som kan føra til at desse fiskarane vert gåande utan arbeid og inntekter i lange perioder.

Korleis vil departementet møta dette problemet?"


Les hele debatten