Spørretimespørsmål fra Steinar Eriksen (H) til fiskeriministeren


Besvart: 23.11.1988 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Steinar Eriksen (H)

Spørsmål

Steinar Eriksen (H): "Det er nå nesten 6 måneder siden Stortinget oversendte Høyres forslag om å endre fiskerigrenseloven slik at leveranser fra utenlandske fiskefartøy likebehandles med annen import av fisk.

Når vil departementet fremme den ønskede lovendringen?"


Les hele debatten