Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til sosialministeren


Besvart: 23.11.1988 av sosialminister Tove Strand

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "Når kan Stortinget regne med å få seg forelagt den bebudede stortings- melding om bioteknologi og genforskning?"


Les hele debatten