Spørretimespørsmål fra Bjørn Tore Godal (A) til sosialministeren


Fremsatt av: Ann-Marit Sæbønes ()
Besvart: 23.11.1988 av sosialminister Tove Strand

Bjørn Tore Godal (A)

Spørsmål

Bjørn Tore Godal (A): "Den norske Lægeforening har fastsatt veiledende takster for konsulta- sjoner, forebyggende helsearbeid, attester m.m., noe som kan føre til en dyrere helsetjeneste for brukerne.

Hva vil statsråden gjøre med det?" Spørsmålet tatt opp av Ann-Marit Sæbønes


Les hele debatten