Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til landbruksministeren


Besvart: 23.11.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Statsråd Øyangens uttalelser om en dramatisk senkning av kornprisen vil kunne føre til endringer i store deler av landbrukspolitikken. Dette krever en avklaring av hva landbruksministernes uttalelser egentlig innebærer.

Når vil statsråd Øyangen legge frem forslag om en endret landbruks- politikk og en redegjørelse for de virkninger dette vil få for landbruket?"


Les hele debatten