Spørretimespørsmål fra Kaci Kullmann Five (H) til samferdselsministeren


Besvart: 23.11.1988 av samferdselsminister William Engseth

Kaci Kullmann Five (H)

Spørsmål

Kaci Kullmann Five (H): "Den 9. september 1988 skriver statsråden til Norsk forening mot støy at departementet vil vurdere å gjennomføre en analyse av helse- og miljø- situasjonen i tilknytning til den forventede økte trafikk på Fornebu. Dette dreier seg om chartertrafikken.

Kan statsråden nå gi garantier om at en undersøkelse av omfang og utbredelse av forurensning fra fly igangsettes snarest?"


Les hele debatten