Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 23.11.1988 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Det er mangel på nynorske lærebøker til norskopplæring for innvandrarar. I kommunar som har nynorsk som skule- og administrasjons- målform vil innvandrarar møte ekstra vanskar fordi der ikkje er fullt samsvar mellom norskformene i læreboka og tale- og skrivemålet i kommunen.

Kva vil departementet gjere for å rette på dette?"


Les hele debatten