Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 23.11.1988 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "I "Lov om videregåande opplæring" er det slått fast at lærebøker må foreligge til same tid og til same pris på bokmål og nynorsk. Praksis syner at nynorskutgåvene svært ofte ligg føre på eit langt seinare tidspunkt enn bokmålsutgåvene.

Kva vil statsråden gjere for å endre på dette, slik at intensjonane i nemnde lov vert følgde?"


Les hele debatten