Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 30.11.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Norge er igjen komen på banen som stor skipsfartsnasjon, og ifylgje dagspressa vil det i åra frametter verta trong for hundrevis av norske skipsoffiserar. Interessa for høgare maritim utdanning er for tida lita i Norge.

Kva kan departementet no gjere for å få fleire unge til å søkja slik utdanning med sikte på å stetta tronga for offiserar i handelsflåten?"


Les hele debatten