Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 30.11.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "SV er kjent med at Statens forurensningstilsyn har liggende et konkret forslag til et meldingssystem for luftforurensning, bl.a. beregnet for Oslo.

Vil miljøvernministeren ta initiativ til at det snarest blir opprettet meldingssystemer for luftforurensning i f.eks. Oslo, Bergen, Trondheim og Grenlands-området?"


Les hele debatten