Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 30.11.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt utsleppa av kvikk- sølv og andre tungmetall frå Borregård Fabrikker i Sarpsborg.

Vil miljøvernministeren syte for at resultatet frå denne granskinga blir offentleggjort snarast?"


Les hele debatten