Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til næringsministeren


Besvart: 30.11.1988 av næringsminister Finn Kristensen

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "Innenfor Norsk Jernverk, divisjon Rana Grubers arealer på Storforshei finnes de arealer som best egner seg for etablering av ny virksomhet. Norsk Jernverk som grunneiere yter god hjelp til etablering, men all virksomhet forsinkes fordi statens hjemfallsrett hindrer leiekontrakter som gir pante- sikkerhet til långiver.

Vil statsråden rydde opp i dette forholdet?"


Les hele debatten