Spørretimespørsmål fra Reidar Due (Sp) til olje- og energiministeren


Spørsmålet er trukket tilbake

Reidar Due (Sp)

Spørsmål

Reidar Due (Sp): "Det er nå kjent at det franske oljeselskap Total vil kjøpe Akers og DNCs aksjer i Saga Petroleum og således bringe utenlandsandelen opp i 60 prosent. Det er fra flere hold gitt uttrykk for et ønske om å beholde Saga som et norsk selskap.

Vil statsråden ta initiativ til at Norsk Hydro, eventuelt andre norske interesser, kommer inn på eiersiden og dermed sikrer fortsatt norsk kontroll?"

(trukket)


Les hele debatten