Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 30.11.1988 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "Hvilke virkninger vil økende arbeidsledighet ha på utbetalinger til sosialhjelp, og hvordan mener kommunalministeren kommunene skal håndtere et eventuelt økt press på sosialhjelpen i en vanskelig økonomisk situasjon?"


Les hele debatten