Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.02.1997
Besvart: 19.02.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Det vises til Innst. O. nr. 46 (1995-96) og Budsjett-innst. S. nr. 12 (1996-97) når det gjelder Stortingets ønske om å gjøre Trondheim til "kirkehovedstad".

Hvilke initiativ kan statsråden vise til for å bidra til dette?


Les hele debatten