Spørretimespørsmål fra Åsa Solberg Iversen (A) til justisministeren


Besvart: 30.11.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Åsa Solberg Iversen (A)

Spørsmål

Åsa Solberg Iversen (A): "Kan en grunneier forlange at en festekontrakt, som er et tinglyst dokument, oppheves uten videre etter Høyesteretts to plenumsdommer tidligere i år?"


Les hele debatten