Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til justisministeren


Besvart: 30.11.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "30 asylsøkjarfamiliar i Bergens-omårdet med til saman ca. 60 barn har fått avslag på sine søknader. I innst. S. nr. 5 for 1988-89 seier justis- komiteen at barna sin livssituasjon bør vektleggast når saka skal hand- samast.

Vil dette bli følgd opp i ankehandsaminga?"


Les hele debatten